OrdflätorNyanländ, nyckelbarn, nyskild? Utgångsläge, bakgrund... vilket boende drömmer du om? Pengar gör livet billigare. Ärvde du kapital eller fattigdom? Alla behöver tak över huvudet. Kontantinsats, andrahandskontrakt, bostadskö, nyproduktion, bostadsbrist, tillfällig bostad, soppkök.

Tak över huvudet...för alla?


Olika livsvillkor. Beror min situation på mig? Vilka var förutsättningarna? Vad föddes du till? Drägligt liv, -tur eller skicklighet? Global värld. Allt är sammanflätat. Vad åt du till middag igår? Hur åkte du på semester?

Konsekvenserna av mina val sprider sig som ringarna på vattnet.


Känner mig oftast stark. Blir då lätt kaxig. När livet leker blir jag stursk och okänslig för andras svårigheter. Mitt liv rullar ju så smidigt. Tack vare mig. Och alla har samma utgångsläge, samma möjligheter...

Lika möjligheter?


Komplext. Sambandet mellan orsak och verkan är ofta suddigt eller dolt. Svårt känna ansvar i denna komplexa värld av på verkan och konsekvenser. Ingen annan verkar ju bry sig så jag fortsätter också att blunda medan livet rullar på som vanligt. Klimatstörningarnas är avlägsna. Fjärran för mig. Än så länge långt borta.

Avlägset för mig, verklighet för andra.