Genom min konst vill jag väcka empati och engagemang för samtidens sociala frågor


Idag när världen är så sammanvävd och global, blir det påtagligt hur handlingar får konsekvenser långt bortom vår horisont. Världen är komplex. Men, vilket ansvar känner jag för konsekvenserna av mina handlingar om de ligger utanför mitt synfält? Hur långt sträcker sig egentligen min solidaritet? Vad är jag beredd att avstå? Och för vem?

Forskning visar att stora klasskillnader i ett samhälle påverkar medborgarnas hälsa negativt. Inte bara de fattiga far illa, utan även de rika skadas av ojämlikheten. Jämlikhet å andra sidan, bidrar till välstånd och hälsa. Egentligen är det inte förvånande, eftersom vi alla är en del av en mycket större väv. Vi är del av ett stort sammanhang som kan vara svårt att fullt överblicka, men som likväl påverkar oss. I slutänden handlar det om vem jag vill vara som människa. Blundar jag för andras misär? Eller tar jag ansvar för mina handlingar och bidrar till en solidarisk värld?

Min drivkraft är ett glödande engagemang i samtidens sociala frågor. Jag vill genom min konst väcka den förståelse och empati som behövs för att jorden ska vara en trevlig hemvist åt alla de sju miljarder människor som idag lever på vår planet.