Hemvist
Symfoni 450

Det är ett ständigt flöde av prylar genom mina ordnade gemak. Jag söker en bekväm kostym. En som känns behaglig och rätt. En som gör mig stabil och självsäker. Jag älskar att mötas av en skinande spegelbild

Slocknade prylar rensas.Seglats

Stäven siktar stadigt mot öppet vatten. Skeppet forsar fram genom vågorna. Skummet yr. Himlen oskyldigt blå. Skeppet är deras hem. Sedan när och hur länge kan ingen längre minnas. Den stadiga kursen och svindlande farten är nu lika självklar som soluppgången.Transparens

Vår värld är komplex. Sambandet mellan orsak och verkan ofta suddigt eller dolt. Varor och tjänster byts under invecklade mönster. Svårt känna ansvar i denna komplexa väv av orsak och konsekvenser. Kött på bordet, solsemester. Klimat i obalans. Torka, storm, översvämning. Omöjlig boplats.

Tjugo miljoner människor på flykt.