Landskap i upplösning


Galleri Sander Lab, Linköping, 26 aug - 25 sep 2017Landskapet är i ständig förändring. Såväl natur som människa upplöser och omformar landskapet. Denna utställning undersöker denna pågående omvandling. Upplösning, omformning och abstraktion väver in i varandra.