Väsby Konsthall, 30x30, jurybedömd utställning

21.10.2017