Där daggdroppar föds


Galleri Korn Stockholm, 29 sep - 3 okt 2018


I denna utställning undersöks den tunna gränsen mellan innanförskap och utanförskap.

I dagens samhälle faller alltfler igenom det grovmaskiga skyddsnätet, samtidigt som det finns en tendens att distansera sig från de personer som är tydligt utsatta och ömtåliga. För vem vill identifiera sig med sårbarhet?

Men, det handlar inte om vi och dem utan om den skörhet alla bär med sig. En skörhet som finns där även när vi har medvind och känner oss starka. Nyexad - chefsrekryterad - nyskild - sjukskriven. Stundtals är vi mer utsatta och då blir sårbarheten tydligare.

Bara i Stockholm finns det hundratals människor som saknar nyckel till ett eget hem. I Hamburg är det över två tusen människor som sover på gatan. Under några nätter vandrade Helle Lotz längs Hamburgs kyliga gator och fick en glimt av de villkor som råder för uteliggarna. Livet på 1000-stjärnorshotellet är hårt. Fotona från den omskakande resan vävs i utställningen samman med installationer och måleri i ett försök fånga den sköra tråd som skiljer innanförskap från utanförskap.